EMDR İzmir

EMDR İzmir Tedavisi Ne Kadar Sürer

EMDR İzmir hizmetleri, bireylerin travma, anksiyete ve diğer psikolojik sorunları işlemek ve üstesinden gelmek için profesyonel yardım bulabilecekleri bir seçenektir. Uzman terapistler tarafından sunulan bu hizmetler, kişinin yaşam kalitesini artırmak için etkili bir yol sağlar.

EMDR İzmir Tedavi Süresi

EMDR İzmir tedavisi, bir kişinin yaşadığı travmanın doğası, kişinin belirli durumu ve tedaviye yanıt verme hızı gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişken sürelerde olabilir. İşte EMDR tedavisinin süresini etkileyebilecek bazı genel faktörler şu şekildedir:

 • Travmanın Doğası
 • Kişinin Belirli durumu
 • Tedaviye Yanıt Hızı
 • Seans Sayısı ve Sıklığı
 • Terapistin Yaklaşımı

Yukarıda listelenen maddeler önüne alındığında, EMDR İzmir tedavisi genellikle birkaç haftadan birkaç yıla kadar sürebilir.

Travmanın Doğası

EMDR tedavisinin süresi, bir kişinin yaşadığı travmanın türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Örneğin, bir kişi tek bir travmatik olayı işlemek için terapiye gelmişse (örneğin, bir araba kazası), tedavi genellikle daha kısa sürebilir. Ancak, bir kişi karmaşık travma veya tekrarlayan travma geçmişi olan bir durumdan muzdaripse (örneğin, çocuklukta yaşanan istismar), tedavi daha uzun sürebilir.

Kişinin Belirli Durumu

EMDR tedavisinin süresi ayrıca kişinin belirli durumuna da bağlıdır. Örneğin, bir kişi depresyon veya anksiyete gibi diğer psikolojik sorunlarla mücadele ediyorsa veya bir madde bağımlılığı varsa, bu durumlar tedavinin süresini etkileyebilir.

Tedaviye Yanıt Hızı

Her bireyin tedaviye yanıt verme hızı farklıdır. Bazıları hızlı bir şekilde ilerleme kaydederken, diğerleri daha yavaş ilerleyebilir. Bu da EMDR tedavisinin süresini etkileyen önemli bir faktördür. Seans Sayısı ve Sıklığı
EMDR tedavisinin süresi, terapi seanslarının sayısı ve sıklığına da bağlıdır. Genellikle haftada bir kez olacak şekilde planlanan seanslar, genellikle 50-90 dakika arasında sürer. Ancak, kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak seans sayısı ve süresi artabilir veya azalabilir.

Terapistin Yaklaşımı

Farklı terapistlerin EMDR’yi uygulama şekilleri farklı olabilir. Bazıları daha yoğun bir yaklaşımı tercih ederken, diğerleri daha yavaş ve daha kademeli bir yaklaşımı tercih edebilir. Bu da tedavi süresini etkileyebilir.

Her bireyin durumu ve ihtiyaçları farklı olduğu için, tedavinin tam süresini belirlemek genellikle terapinin başlamasından sonra mümkündür. Terapist, ilk birkaç seansın ardından genellikle daha doğru bir tahmin yapabilir.

EMDR İzmir Terapisi Nasıl Yapılıyor?

EMDR İzmir terapisi, göz hareketleri ve diğer bilateral stimülasyonları kullanarak bireylerin travmatik veya stresli deneyimleri işlemesine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir.
Genellikle sekiz aşamadan oluşur ve her aşama, terapist ve danışan arasındaki etkileşimi gerektirir.
Başlangıç Değerlendirme ve Planlama: Terapist, danışanın geçmişi ve mevcut durumu hakkında ayrıntılı bir anamnezi toplar. Bu bilgiler, terapinin genel yol haritasını belirlemek için kullanılır.

 • Hazırlık: Terapist, danışanı EMDR sürecine hazırlar, terapinin nasıl işlediği ve ne beklenmesi gerektiği hakkında bilgi verir. Ayrıca, danışanın terapi sürecinde ortaya çıkan yoğun duygusal tepkilerle başa çıkabilmesi için gerekli becerileri kazanmasına yardımcı olur.
 • Değerlendirme: Terapist, danışanın işlenmemiş travmatik bir hatırasını belirler ve bu hatıra ile ilişkili negatif inançları, duygusal tepkileri ve bedensel hisleri keşfeder.
 • Duyarsızlaştırma: Terapist, danışanın travmatik hatırasını aktive eder ve aynı zamanda göz hareketleri gibi bilateral stimülasyon tekniklerini uygular. Bu süreç, hatıranın olumsuz duygusal yükünün azalmasını sağlar.
  Yeni Bir İnançla Yükleme: Duyarsızlaştırma sürecinden sonra, danışan bu hatırayı artık daha olumlu bir bakış açısıyla yeniden değerlendirir.
 • Vücut Taraması: Terapist, danışanın vücudunda kalan herhangi bir stres veya gerilimi belirler ve bunların işlenmesine yardımcı olur.
 • Kapatma: Eğer danışanın duygusal tepkisi hala yoğunsa veya süreç tamamlanmadıysa, terapist, danışanın seans arasında kendini güvende hissetmesini sağlayacak teknikler kullanır.
 • Sonraki Seansın Değerlendirilmesi: Her yeni seansta, terapist önceki seansın etkinliğini değerlendirir ve danışanın bu süreçten neler öğrendiğini belirler.

EMDR’nin bu süreci, terapistten terapiste ve danışandan danışana değişiklik gösterebilir. İzmir’de EMDR hizmeti veren terapistler, danışanların ihtiyaçlarına ve terapinin sürecine göre en etkili yöntemi seçerler. EMDR İzmir hizmetleri, kişinin travmatik deneyimlerini işlemesi ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için bir yol sunar.

Emdr İzmir, İzmir Emdr, Emdr Terapisi İzmir, İzmir Emdr Terapisi, Emdr Tedavisi İzmir, İzmir Emdr Tedavisi, İzmir Emdr Yöntemi, Emdr Yöntemi İzmir, İzmir Emdr Seansı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir